tutorial

4

نحوه تنظیم کلاینت OpenVPN v3 در iOS

چگونگی نصب OpenVPN v3 روی دستگاه IOS با استفاده از پروفایل URL با دنبال کردن این راهنمای کامل می‌تو…

نحوه تنظیم OpenVPN v3 در دستگاه android با استفاده از URL

نحوه تنظیم OpenVPN v3 در دستگاه android با استفاده از نمایه URL برای راه اندازی OpenVPN v3 در دستگا…

نحوه تنظیم کلاینت OpenVPN v3 در ویندوز 10

نحوه تنظیم OpenVPN در ویندوز 10 با استفاده از OpenVPN Connect این راهنما برای افرادی است که می خواه…

نحوه راه اندازی V2rayN در ویندوز

نحوه راه اندازی V2rayN در ویندوز نحوه راه اندازی V2rayN در ویندوز V2Ray چیست؟ v2rayN: کلاینت ویندوز…