zebravpn images about shadowsocks concept

پروکسی ها از زمان ظهور رمزگذاری در اینترنت بسیار رایج شده اند و برخی از کشورها اکنون روش های پیچیده ای را برای سانسور و کنترل فعالیت های آنلاین شهروندان خود به کار می گیرند. Pluggable Transports اتصالات رمزگذاری شده و تأیید شده ای هستند که به Shadowsocks متصل می شوند. اگر در این نوع کشورها زندگی می کنید ، Shadowsocks به آسانی راهی برای کنترل این سانسور به شما می دهد. Shadowsocks با پلاگین های متفاوت در برابر سانسور بسیار مقاوم است و بندرت مسدود می شود. برخی از مفیدترین و در عین حال قدرتمندترین افزونه های شادو ساکس که توسط توسعه دهندگان آن شناخته شده اند:

obfs4 یک گزینه ایمن است که از همان ویژگی های ScrambleSuit استفاده می کند ، اما با یک روش رمزگذاری متفاوت که منجر به یک پروتکل بسیار سریعتر می شود. Simple-obfs یک ابزار ساده است ، که به عنوان یک سرور پلاگین شادوساکس طراحی شده است. V2Ray ابزاری رایگان و منبع باز برای پوشش ترافیک با استفاده از شادوساکس است.